Välkommen till Skyllermarks!

I Juni 2014 så köpte Sutars Sockets loss Skyllermarks båt- och bilelsavdelning i en inkråmsaffär.

Den nya hemsidan hittar ni här.

 

Batar-pa-vastkusten

Sedan många år är Skyllermarks en auktoritet på lågspänningssystem i utsatta miljöer, till exempel i båtar. Vi konstruerar, tillverkar och säljer system och komponenter med god funktion och lång livslängd. Systemet ska vara hållbart är vår paroll.  Skyllermarks har sin tillverkning i Haninge. De flesta som byter till Skyllermarks system får normalt dubbel laddning eller mer. Det är därför vi alltid har frågat, i vår marknadsföring, Vem vill inte ha dubbel laddning?