Välkommen till Skyllermarks!

Batar-pa-vastkusten

Sedan många år är Skyllermarks en auktoritet på lågspänningssystem i utsatta miljöer, till exempel i båtar. Vi konstruerar, tillverkar och säljer system och komponenter med god funktion och lång livslängd. Systemet ska vara hållbart är vår paroll.  Skyllermarks har sin tillverkning i Haninge. De flesta som byter till Skyllermarks system får normalt dubbel laddning eller mer. Det är därför vi alltid har frågat, i vår marknadsföring, Vem vill inte ha dubbel laddning?

 

Sophi-Belle2

Skyllermarks arbetar nu intensivt med förnybar energi i olika system som kan förbättra livskvalitén i hem i Latinamerika och på andra ställen i världen. Vi kallar det SkyllermarksSystemet. Delar av dessa system passar i båtar och kan där byta ut matlagning med  gas till matlagning med el på ett nytt energieffektivt sätt.

Samtidigt som livskvaliten förbättras för familjer i Latinamerika så minskar koldioxidutsläppen. Dessutom minskar familjernas  kostnader. Länk till en beskrivning av systemet. Detta värdefulla förändringsarbete behöver därför genomföras omgående, ser man när forskningsläget angående klimatkrisen studeras. Att FN:s klimatpanel IPCC har räknat fel och därför varit nästan hundra år för optimistiska ger problem. Nu kommer det bli mycket kort om tid för mänskligheten att få stopp på den globala uppvärmningen innan konsekvenserna blir för dyra för mänskligheten att klara av. Se våra nyheter.